Monday, October 21, 2013

ความหมายและประเภทของเครื่องขยายเสียง

เครื่องขยายเสียงเป็นเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กโทรนิคส์ที่ก้าวหน้าและมีความจำ เป็นต่อชีวิตของคนเรามาก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ และระบบเสียงของโทรทัศน์ และ C.V.D โดยต้องการให้เสียงนั้นมีความชัดเจนไม่มีเสียงรบกวนสอดแทรก มีเสียงเหมือนจริงตามธรรมชาติ และมีความไพเราะรื่นหู ปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของเสียงให้อยู่ในขั้นดีเสียงดัง ฟังชัด และมีความเที่ยงตรง เหมือนความเป็นจริงมากที่สุด เรียกว่าระบบ Hi-Fi6.2 ระบบเสียง

6.2.1 ระบบเสียงโมโน (mono phonic sound system) หมายถึงการขยายเสียงที่ขยายเสียงเพียง 1 ช่องเสียง ขยายเสียงเหมือนต้นกำเนิดเสียงเหมาะที่จะนำไปใช้ในการขยายเสียงพูดเสียง บรรยาย

6.2.2 ระบบเสียงสเตอริโอ (stereo phonic sound system) หมายถึง การขยายเสียงที่ขยายเสียงตั้งแต่ 2 ช่องเสียงขึ้นไป ขยายเสียงผิดเพี้ยนไปจากต้นกำเนิดเสียงในทางไพเราะ เหมาะที่จะนำไปใช้ในการขยายเสียงเพลง เสียงดนตรี ระบบเสียงสเตอริโอนั้น อาจสร้างขึ้นมาเป็นชนิด 2 ช่องเสียง (2 CH) คือช่องเสียงทางซ้าย (left channel) และช่องเสียงทางขวา (right channel) ซึ่งระบบนี้มนุษย์เรานิยมใช้ฟังกันมากเพราะตรงตามธรรมชาติของหูผู้ฟังคือ มี 2 หู หูซ้ายและหูขวา

http://www.decorconcept.xyz
http://www.bangkokguide.xyz
http://www.smileshopping.xyz
http://www.เตียงนอนเหล็ก.ga
http://www.angelhandmade.com
http://www.บุพเพสันนิวาส.ga
http://www.premiumstyle.xyz
http://www.vipstock.xyz
http://www.bangkokmarket.xyz
http://www.brandshopping.xyz
Posted on 3:20 AM | Categories:

เปิดเครื่องเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน ผิดหรือเปล่า?

จะอ้างว่าเทศกาล ได้ไหม ในเมื่อเปิดริมทางเท้าหน้าร้านขายของของตัวเอง แต่มันดังเกินไป แจ้งตำรวจ191 เค้าก็ตอบมาว่า ช่วงเทศกาลยอมๆหน่อย แต่ถ้านอกเทศกาลล่ะ มีใครจะตักเตือนได้บ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้าผิดจริง เราแจ้งกะใคร ตำรวจหรือว่า เทศกิจ หรือว่า 191 คะ พวกนี้มาเช่าฟุตบาทขายเสื้อผ้าน่ะ

6 เดือน ผ่านไป

คำตอบที่ดีที่สุด - เลือกโดยเจ้าของคำถาม

มาตรา 25,26,27 แห่ง พรบ.สาธารณสุข 2535 ระบุว่าเป็นการก่อเหตุรำคาญ หรือมลพิษทางเสียง
ในที่สาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจ
เข้าดำเนินการสั่งห้ามหรือหยุดการใช้เสียงรบกวน มีโทษปรับครับ
ซึ่งถ้าเป็นที่กรุงเทพฯก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจน่ะครับ มีหน้าที่โดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายนี้
หากเป็นที่ต่างจังหวัด ไม่มีเทศกิจ ก็เป็นอำนาจโดยตรงของนายก อบต.ในตำบลนั้น
หากแจ้งแล้วเขาอ้างโน่นนี่ ไม่มา ก็เข้าข่ายละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 มีโทษทางอาญาครับ
Posted on 3:19 AM | Categories: